ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 286 ਵਾਰ ਆਈ ਤਨਖਾਹ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਕੇ ਹੋਇਆ 'ਤਿੱਤਰ'! | ##News #News2022 #Newsupdate #Newsupdate2022 #Newsupdates #Newsupdates2022 #Latestnews #Latestnews2022 #Latestnewsupdate #Latestnewsupdate2022 #Latestnewsupdates #Latestnewsupdates2022 #punjabinews #punjabinews2022 #punjabinewsupdate #punjabinewsupdate2022 #punjabinewsupdates #punjabinewsupdates2022 #Latesthindinews #Latestpunjabinews2022 #Latestpunjabinewsupdate #Latestpunjabinewsupdate2022 #Latestpunjabinewsupdates #Latestpunjabinewsupdates2022 #Bumppy #BumppyNews #BumppyNewsUpdate #BumppyNewsUpdates #Bumppypunjabi #BumppypunjabiNews #BumppypunjabiNewsUpdate #BumppypunjabiNewsUpdates

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 286 ਵਾਰ ਆਈ ਤਨਖਾਹ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਕੇ ਹੋਇਆ 'ਤਿੱਤਰ'!

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 286 ਵਾਰ ਆਈ ਤਨਖਾਹ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਕੇ ਹੋਇਆ 'ਤਿੱਤਰ'!

ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਏ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
bumppy.com
Please log in to like,share and comment !

EXPLORE MORE INTEREST