Khóa học Facebook Ads tại IMTA sẽ giúp hiểu và vận dụng việc chạy quảng cáo Facebook từ cơ bản đến chuyên sâu, có thể ra đi làm tại các doanh nghiệp lớn
#khoahocfacebookads #khoahocfbads #khoahocfacebookadsimta #khoahocfbadsimta
Location: Tầng 4, Tòa Nhà Charmington La Pointe , Số 181 Cao Thắng nối dài, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh
Hotline: 0896677499
Email: [email protected]
Website: https://imta.edu.vn/khoa-hoc-c....hay-quang-cao-facebo
Socials:
https://twitter.com/khoahocimta
https://www.facebook.com/khoahocfacebookads
https://www.linkedin.com/in/khoahocfacebookads/
https://www.pinterest.com/khoahocfacebookads/
https://www.instagram.com/khoahocimta/

Please log in to like,share and comment !

EXPLORE MORE INTEREST