தமிழ் தலித்திய எழுத்தாளர்கள் படைப்புகள் டெல்லி பல்கலை. பாடத்திட்டத்தில் இருந்து நீக்கம் - பரவலான கண்டனம் | #Delhi #University #Tamil #Dalits #Writing #Tamilnews

தமிழ் தலித்திய எழுத்தாளர்கள் படைப்புகள் டெல்லி பல்கலை. பாடத்திட்டத்தில் இருந்து நீக்கம் - பரவலான கண்டனம்

தமிழ் தலித்திய எழுத்தாளர்கள் படைப்புகள் டெல்லி பல்கலை. பாடத்திட்டத்தில் இருந்து நீக்கம் - பரவலான கண்டனம்

ஒடுக்கப்பட்டோர் வாழ்க்கையை எழுதும் தமிழ் எழுத்தாளர்கள் சுகிர்தராணி, பாமா மற்றும் மறைந்த வங்க எழுத்தாளர் மகா ஸ்வேதாதேவி ஆகியோர் படைப்புகளை பி.ஏ. ஆங்கிலம் (ஹானர்ஸ்) படிப்புக்கான பாடத்திட்டத்தில் இருந்து நீக்கும் முடிவினை டெல்லி பல்கலைக்கழகம் எடுத்திருப்பது பரவலாக கண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
bumppy.com
Please log in to like,share and comment !

EXPLORE MORE INTEREST